Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Burmistrza Miasta Jasła
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle został wywieszony na okres
od 23.04.2019 r. do 14.05.2019 r. wykaz obejmujący
nieruchomość stanowiącą lokal użytkowy zlokalizowany przy
ul. Sokoła 8, przeznaczony do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym.
23.04.2019 więcej
Ogłoszenie z dnia 18.04.2019 r.
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza dodatkowy termin składania
wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację
przedsięwzięć o charakterze sportowym.
18.04.2019 więcej
Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko
dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Szkoły Podstawowej
nr 2 z Odzdiałami Dwujęzycznymi, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło.
18.04.2019 więcej
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
15.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 11.04.2019 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
obejmującego przebudowę instalacji technologicznych na
Ośrodkach Kopalni Roztoki - obiekt technologiczny Sobniów 21
15.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 12.04.2019 r.
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego obejmującego budowę kablowej doziemnej sieci
energetycznej niskiego napięcia przy ulicy Kazimierza Wielkiego
w Jaśle.
12.04.2019 więcej
Zawiadomienie
w sprawie terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 7 grudnia 2017
r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia polegającego na: Zabezpieczeniu przed
powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113 350 -
119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec,
woj. Podkarpackie
10.04.2019 więcej
Obwieszczenie
Starosta Jasielski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 5 kwietnia
2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu
drogi publicznej - ul. Gądki w Jaśle" dla Burmistrza Miasta
Jasła
10.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 05.04.2019 r.
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym - "Gazociąg średniego
ciśnienia dla budynku mieszkalnego w Jaśle przy ul.
Krakowskiej"
09.04.2019 więcej
III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na
III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura
2000 Golesz PLH180031
08.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się