Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2020-07-15
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 lipca 2020 r. w
sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.08.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 07.08.2020 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle został wywieszony na okres
od 07.08.2020 r. do 28.09.2020 r. wykaz obejmujący lokal
położony w budynku przy ul. Śniadeckich 15, przeznaczony do
oddania w użyczenie.
07.08.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła o konkursie ofert
na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata
2020-2022
06.08.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 06 sierpnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 06
sierpnia 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle,
przeznaczonej do oddania w najem, obejmujący część działki
ewid. nr 212/2 obr. 20 – Podzamcze z przeznaczeniem pod
umieszczenie tablicy reklamowej.
06.08.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia inwestycyjnego
06.08.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 05.08.2020 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle został wywieszony na okres
od 05.08.2020 r. do 26.08.2020 r. wykaz obejmujący część
nieruchomości stanowiącą lokal zlokalizowany przy ul.
Metzgera 3, przeznaczony do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym.
05.08.2020 więcej
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje o
I spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura
2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052 w formie korespondencyjnej
04.08.2020 więcej
Obwieszczenie BMJ z dnia 2020-08-03 WA.6733.14.2020
Obwieszczenie BMJ z dnia 2020-08-03 WA.6733.14.2020 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2020 więcej
Obwieszczenie BMJ z dnia 2020-08-03 WA.6733.12.2020
Obwieszczenie BMJ z dnia 2020-08-03 WA.6733.12.2020 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu pisemnym
BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY na sprzedaż: 1. nieruchomościgruntowej
zabudowanejbudynkiem mieszkalnym w stanie
surowym,obejmującejdziałkę ewidencyjną nr 2682/1 o
powierzchni 0,0295 ha, 2. nieruchomości lokalowej
znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 2682/2 o
powierzchni 0,0170 ha – lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 56,10 m2,położonej w Jaśle obręb nr 2 –
Ulaszowice.
03.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się