Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie z dnia 11.02.2019 r.
Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY - JSL38-03_B
14.02.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu z dnia 27 września 2017 r.
Ogłoszenie o przetargu z dnia 27 września 2017 r.
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie z dnia 26 września 2017 r.
Ogłoszenie z dnia 26 września 2017 r.
26.09.2017 więcej
Obwieszczenie z dnia 04.07.2017 r.
budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD 160 mm
04.07.2017 więcej
Obwieszczenie z 27 czerwca 2017 r.
Adaptacja istniejącej instalacji do przetwarzania odpadowego
styropianu na terenie Fabryki Styrpianu ARBET Oddział Produkcji
Jasło
27.06.2017 więcej
Informacja z dnia 23.06.2017 r.
zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych w Jaśle,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym obejmujący
działkę nr ewid. 2566/3, Obręb Nr 23 - Warzyce oraz w trybie
bezprzetargowym obejmujący działki nr ewid. 1038/5 i 1038/7,
Obręb Nr 6 - Zachód.
23.06.2017 więcej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY MIASTA JASŁA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I
PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.
30.05.2017 więcej
Zawiadomienie
rozprawa administracyjna zarządzona na 19 maja 2017 r. zostaje
przełożona na dzień 22 maja 2017 r. - dot. udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego.
17.05.2017 więcej
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA JASŁA
został wywieszony na okres od 13.04.2017 r. do 5.05.2017 r.
wykaz obejmujący lokal użytkowy zlokalizowany w budynku nr 10
przy ul. Asnyka,
13.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków
na przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć
służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
położonych na obszarze Jasła
04.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się